Hvem er vi

Foreningen af lodsejere i Nationalparken Skjoldungelandet

- meld dig ind i lodsejerforeningen, giv din mening til kende og hold dig løbende orienteret om udviklingen

Foreningen af lodsejere i Nationalparken Skjoldungelandet - Hvem er vi?

 

Vi er en gruppe af lodsejere, som på den ene side ser store muligheder i en kommende Nationalpark, og som på den anden side er bekymret for konsekvenserne, både på kort og på lang sigt.

 

Lodsejerforeningen er stiftet den 26. februar 2013 og har til formål at varetage lodsejernes interesser i forbindelse med etablering og drift af den kommende Nationalpark.

Lodsejerforeningen har tre repræsentanter i den styregruppe, der som ansvarlig i arbejdet med etablering af nationalparken, tæller repræsentanter fra de involverede kommuner og interesse organisationer. Lodsejerforeningens tre repræsentanter er valgt ud af foreningens bestyrelse på i alt seks medlemmer.

Der er ca. 200 lodsejere i området, der er udpeget til nationalpark, når der regnes jordbesiddere med et areal over 5 ha og hvor ejendommen er beliggende i Lejre eller Roskilde kommune og har jord indenfor grænserne for Nationalparken. Som lodsejere ejer vi 80 % af jorden i den kommende nationalpark.

Som forening repræsenterer vi både ja- og nej siden i en kommende nationalpark. Vi ønsker at få belyst konsekvenserne af at indtræde i en Nationalpark på et så sagligt og objektivt et grundlag. Men som ejere af den størstedel af jorden i Nationalparken bør vi også have indflydelse og vil derfor fremsætte krav om, at foreningen får flertal i den kommende Nationalparkkbestyrelse, som forudsætning for lodsejernes deltagelse i nationalparken.

Det er lodsejerforeningens opfattelse at vi med en nationalpark vil vi få mulighed for at forbedre naturværdierne og kulturværdierne på vores egn, og at vi vil få et forum, hvor forenede kræfter vil kunne synliggøre/markedsføre de værdier, som vi alle sætter pris på.

Landmændene kan få en mulighed for at samarbejde med resten af lokalsamfundet i stedet for hele tiden at være dem de andre ikke vil lege med. Lokale virksomheder vil få bedre mulighed for at arbejde med formidling og turisme, når Lejre og Roskilde for alvor markeres på landkortet.

 

Men!

 

• Kan vi risikere at blive mødt med klager over jagt, fælder, skydetårne, fodring og fugleudsætninger?

• Vil kommende nationalparkgæster føle ret til indflydelse på forvaltningen af vores ejendomme og naturarealer?

• Vil de eksisterende stisystemer overbelastes og lodsejere generes yderligere?

• Skal vi agere opsynsmænd på vores egen ejendom?

• Vil vi skulle læse i aviserne om offentlighedens visioner på vores vegne?

• Vil vi blive ”presset” til at afgive landbrugsjord til naturprojekter og øget offentlig adgang?

• Vil vores ejendomspriser falde som følge af begrænsninger for drift og udvidelsesmuligheder?

• Skal man tvinges ind i en nationalpark, eller gælder frivilligheden også den enkelte?

• Skal vi slås med organisationer som vil tiltvinge sig adgang til vores arealer, og som ikke respekterer den private ejendomsret?

 

Mange af vores bekymringer er afledt af holdninger som du kan læse mere om ved at følge de tilgængelige LINKS øverst på siden.

 

Bestyrelsen for foreningen af lodsejere i Nationalparken Skjoldungelandet

Formand

Anne Stausholm

Herslevvej 49, Herslev

4000 Roskilde

25 37 22 29

afs@annestausholm.dk

 

Lars Vedsmand

Orehøjvej

4320 Lejre

20 80 35 02

lars.vedsmand@lodsejerforeningen.dk

 

Michael Jordan

Lindenborgvej 182 , Gevninge

4000 Roskilde

20 66 30 66

mj@stenohus.dk

 

Jens Frellsen Kjems

Trællerupvej 8, Trællerup

4000 Roskilde

27 28 10 52

jens@frellsen-kjems.dk

 

Jesper Pilegaard

Rishøjvej 3,Kattinge,

4000 Roskilde

20 22 66 47

balleholm@mail.dk

 

Johan Scheel

Munkholmvej 376, Rye

4060 Kirke Såby

40 14 60 32

Johan.scheel@ryegaard.dk

Copyright 2013 © All Rights Reserved